Arbetsdag & bytesdag 14 april

Våren närmar sig och med det också arbetet att iordningställa Arena Sandfall

Datum: Söndag 14 april klockan 09-15

Målgrupper: Alla vuxna medlemmar och äldre juniorer

Arbetsområden: Städning/uppsnyggning utomhus av hela området utanför SIA-hallen, Prefabhallen samt Gym Team Sportia inkl. beskärning av buskar. Slutarbetet på våra 2 grusbanor, välta, vattna, räfsa.

Utrustning: Medtag egna räfsor, saxar och ev. övrig utrustning.

Anmälan: Till Dan på sms 0706 71 10 88 eller dan@sloingetennisklubb.org

Trivselkommittén: Viktigt att ni anmäler er så att vi kan planera fika.

Arbetsledare: Arbetsledare på plats för att fördela arbetet.

Övrigt: Vi hoppas på stor uppslutning och på köpet god klubbgemenskap.

Välkomna önskar styrelsen med personal!