STK slår ett slag för miljön – har du någonting att skänka?

Second Deuce

Vi tar emot träningskläder, träningsskor, tennis- och padelrack men även annan idrottsutrustning t. ex. fotbollskor.

Idrottsutrustningen sorteras och placeras ut i våra återvinningshyllor i padelhallen. Där kan du hämta det du behöver utan någon kostnad.

Kvarglömd idrottsutrustning kommer vi efter två månader att sortera och tvätta därefter lägga i våra återvinningshyllor i padelhallen.

Ni kan lämna utrustningen tvättad till vår vaktmästare Zaker eller till någon av tennis eller padeltränarna.

Vi vill minska miljöpåverkan genom att:

  • Aktivt leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet
  • Så snart som möjligt bli självförsörjande på el, idag producerar vi mer än hälften avvårt elbehov själva med hjälp av solel
  • Källsortera vårt avfall
  • Återanvända tennis/padelbollar och använda bollrör
  • Sträva efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påverkan på miljön och klimatet vår verksamhet innebär.