Trygg tennis

Slöinge Tennisklubb arbetar med projektet Trygg Tennis

Trygg Tennis är en kvalitetsmärkning framtagen av Svenska Tennisförbundet i syfte att:

  • Främja trygga och utvecklande tennismiljöer
  • Stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer
  • Både intern och externt visa att man arbetar med trygg tennis

Det förebyggande arbetet i klubben är avgörande för att barn, unga och vuxna ska trivas och det är klubbens ansvar att skapa och bibehålla trygga och utvecklande miljöer. Med rätt form av uppmuntran och tillgång till en trygg tennismiljö har alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar.